Profil

Der har været en praktiserende læge i Aalbæk siden 1936, hvor læge Else Høeg startede. I 1985 blev praksis overtaget af Tage Kristiansen, som byggede det nuværende lægehus. Jeg overtog  praksis fra Dr. Kristiansen pr. 1 januar 1990. Lægehuset blev udvidet med et nyt indgangsparti i 2008.

I lægehuset er der en tandplejer de fleste mandage fra 9-16. Vedkommende er ansat ved tandlæge Hatt, Holstvej, Skagen.

I lægehuset er der én læge som både tager sig af det akutte og planlagte behandlinger. Der er ansat 1 sygeplejersker (Margrethe) som arbejder hver dag fra  07.30 til kl. 14, onsdage til kl. 16.   Der er ansat 2 sekretærer, som skiftes hver uge til enten at være der formiddag eller eftermiddag.

Lægehuset indgik i 1996 en aftale med “Nordjyllands amt” om at der blev lukket for tilgangen af nye patienter, som ikke bosætter sig i postdistriktet  9982. Det er i enkelte tilfælde muligt fortsat at være tilmeldt lægehuset hvis man flytter mere end 15 km. fra Lægehuset.  Det sker efter speciel aftale via Borgerservice.

Lægehuset er en solopraksis, det vil sige, at der kun er en læge. I forbindelse med ferie, kursus mv. er der indgået et samarbejde med lægehusene i Strandby og Kvissel om at  de kan kontaktes i nødvendige tilfælde. Man kan i påkommende tilfælde også kontakte andre lægehuse, men de er ikke forpligtigede til at tage sig af problemet.